Ασφάλεια Οχημάτων - insurancecare

Search
Go to content

Main menu

Ασφάλεια Οχημάτων

Ασφαλίσεις

Ασφάλιση Οχήματος
Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο 489/74, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 3557/2007, για αστική ευθύνη και ηθική βλάβη.2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, έχουμε διαμορφώσει ειδικά
για τους πελάτες μας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τιμολόγιο.

Παραδείγματα:ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ:

Αστική Ευθύνη (Σωματικές βλάβες μέχρι Ευρώ 1.000.000,00 κατά άτομο / Υλικές ζημιές τρίτων
και επιβατών σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το καλυπτόμενο οχημα μέχρι Ευρώ 1.000.000,00 κατά ατύχημα).
Νομική Προστασία αυτοκινήτου / οδηγού μέχρι Ευρώ 3.000,00.
Ασφάλιση υλικών ζημιών που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από ανασφάλιστο όχημα
μέχρι Ευρώ 100.000,00 ανα ατύχημα.
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατα την μεταφορά
μέχρι Ευρώ 13.000,00.
ΑΕ κατά τη μεταφορά και διαρροή υγρών
Προσωπικό ατύχημα οδηγού μέχρι Ευρώ 5.000,00.
Διατήρηση bonus - malus (μέχρι 2 ζημιές).
Φροντίδα ατυχήματος.

Οδική Βοήθεια
*Ειδικές εκπτώσεις παρέχονται στους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ και σε ομαδική ασφάλιση αυτοκινήτων.


Φροντίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς!

My Great Web page
Back to content | Back to main menu