Ασφάλεια Ζωής - insurancecare

Search
Go to content

Main menu

Ασφάλεια Ζωής

Ασφαλίσεις

Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, είναι η προστασία που παρέχει για το εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, έναντι κάθε είδους κινδύνου (θάνατος, επιβίωση, ανικανότητα), που μπορεί να προκύψει.
Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλίσεις ζωής προστατεύουν την οικογένεια ή την επιχείρηση ενός ατόμου σε περίπτωση που αυτό φύγει από την ζωή. Η προστασία αυτή παρέχεται με διάφορους τρόπους μέσω των προγραμμάτων μας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων υπεύθυνος για την επένδυση των χρημάτων του δεν είναι ο πελάτης αλλά η Εταιρία. Ο πελάτης θα λάβει τα ποσά που αναγράφονται στο ασφαλιστήριό του.
Η διαχείριση των χρημάτων σας πραγματοποιείται από εταιρείες που διαθέτουν το ανάλογο κύρος και αξιοπιστία. Επιπρόσθετα υπάρχουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και  ευέλικτοι τρόποι πληρωμής ασφαλίστρων.
Τέλος, τα προγράμματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις υγείας και ατυχημάτων.

Φροντίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς,
προτείνοντας ένα προγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για την ΖΩΗ και την ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ

 
My Great Web page
Back to content | Back to main menu